In het verleden heb ik wel eens wat muziek geschreven onder de titel “Organo Dordticum”. Voel u vrij deze muziek te downloaden en te gebruiken – ‘t mag!
Ik vind het ook leuk te horen of en hoe u de muziek gebruikt:

Een Klassieke en Symfonische versie van Psalm 140, gespeeld door Simon Harinck op Hauptwerk (Cavaillé-Coll Caen) vindt u op deze SoundCloud pagina

Geluidsfragmenten van Psalm 140, 101, 99, 130 en 27, gespeeld door Eric Simmons (USA) op Hauptwerk (Bätz Dom Utrecht) vindt u op deze Contrebombarde.com pagina.

Delen van de Lofzang van Maria (Magnificat), eveneens gespeeld door Eric Simmons (USA) op Hauptwerk (Schitger Zwolle) vindt u op deze Contrebombarde.comc pagina.

De schets op de eerste pagina van de delen 7 – 10 is van de hand van Mar Slingerland, die hem hiervoor welwillend ter beschikking stelde. Bedankt Mar!

Stuur eens een mailtje!