Privacy

Privacybeleid Inside .Services | Inside .Audio

Inside .Services | Inside .Audio (hierna te noemen Inside .Services) respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Inside .Services heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Inside .Services.

Delen met derden

Inside .Services zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een collega-webbouwer of een tekstschrijver, met wie Inside .Services separate overeenkomsten afsluit.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd waarbij gebruik gemaakt wordt van het https-protocol omdat Inside .Services gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Inside .Services, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Inside .Services kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Inside .Services verstrekt.
Bij Inside .Services kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Inside .Services verwerkt deze persoonsgegevens om per e-mail contact met je te kunnen opnemen.

Daarnaast kan Inside .Services je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en web gerelateerde diensten of het afnemen van online diensten.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Inside .Services.

Inside .Services bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Inside .Services maakt gebruik van Google Analytics. Doordat de bezoekgegevens geanonimiseerd worden en bij Google ingesteld is dat de data niet gedeeld mag worden is het niet nodig jou (bij het eerste bezoek aan de site) hiervoor toestemming te vragen.

Analytics

Inside .Services heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Inside .Services maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is daarbij gemaskeerd.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt.Inside .Services heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Inside .Services heeft hier geen invloed op.

Er wordt naast Google Analytics geen gebruik gemaakt van andere Google diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@inside-services.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Inside .Services reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inside .Services neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inside-services.nl.

Disclaimer

Inside .Services is gerechtigd de inhoud van haar Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://inside-services.nl is de website van Inside .Services | Inside .Audio.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24325850.
Kijk voor alle contactinformatie op onze homepagina